Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội có : 1876 văn bản

Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Ngày ban hành: 21/10/2017

Ngày có hiệu lực: 21/10/2017

Nghị quyết 432/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 432/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký

Ngày ban hành: 12/09/2017

Ngày có hiệu lực: 12/09/2017

Nghị quyết 418/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 418/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”

Ngày ban hành: 10/08/2017

Ngày có hiệu lực: 10/08/2017

Nghị quyết 415/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 415/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn ông Trương Minh Hoàng thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường để giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 04/08/2017

Ngày có hiệu lực: 04/08/2017

Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 407a/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức viên chức người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày ban hành: 11/07/2017

Ngày có hiệu lực: 11/07/2017

Nghị quyết 403/2017/NQLT-UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTWMTTQVN

Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày ban hành: 15/06/2017

Ngày có hiệu lực: 15/06/2017

Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/5/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Ngày ban hành: 04/05/2017

Ngày có hiệu lực: 04/05/2017

Nghị quyết 378/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 378/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 4/5/2017 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Ngày ban hành: 04/05/2017

Ngày có hiệu lực: 04/05/2017

Nghị quyết 353/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 17/4/2017 về quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Ngày ban hành: 17/04/2017

Ngày có hiệu lực: 01/06/2017

Nghị quyết 258/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 258/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”

Ngày ban hành: 21/09/2016

Ngày có hiệu lực: 21/09/2016