Năm 1945 đến 1950 có : 800 văn bản

Sắc lệnh 182-SL

Sắc lệnh ấn định thu thuế xuất thuốc lào, thuốc lá và xì gà

Ngày ban hành: 20/12/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 180-SL

Sắc lệnh ấn định những hình phạt đối với những hành vi phá hoại nền tài chính Quốc gia, làm tội thiệt đến giá trị hay làm khó dễ cho sự lưu hành giấy bạc Việt nam

Ngày ban hành: 20/12/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 158-SL

Sắc lệnh định việc bổ dụng cán bộ công nông vào ngạch thẩm phán và thăng bổ các thẩm phán toà án nhân dân huyện lên toà án nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 17/11/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 154-SL

Sắc lệnh ấn định những hình phạt trừng trị việc để tiết lộ bí mật

Ngày ban hành: 17/11/1950

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị Quyết uỷ nhiệm Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thi hành Hiến pháp

Ngày ban hành: 09/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết hoan nghênh thái độ của báo chí và các Đoàn thể Nam bộ

Ngày ban hành: 09/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về chính sách ngoại giao với nước Pháp

Ngày ban hành: 31/10/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị Quyết về chính sách đại đoàn kết của Chính phủ

Ngày ban hành: 31/10/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị Quyết về chính sách chung của Chính phủ về việc thành lập Chính phủ mới

Ngày ban hành: 31/10/1946

Ngày có hiệu lực:

Quyết định Không số

Quyết định truy nhận Chính phủ Liên hiệp kháng chiến của ông Nguyễn Đình Thi, đại diện Quốc hội

Ngày ban hành: 02/03/1946

Ngày có hiệu lực: