Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Năm 1945 đến 1950