Loại văn bản: Nghị quyết, Năm 1945 đến 1950 có : 10 văn bản

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về việc gửi điện văn cho Chính phủ và Quốc hội các nước đã công nhận Chính phủ ta và một số công tác trong thời gian tới

Ngày ban hành: 08/02/1950

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về việc đón tiếp khách nước ngoài và phương hướng công tác trong thời gian tới

Ngày ban hành: 24/09/1949

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị Quyết uỷ nhiệm Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thi hành Hiến pháp

Ngày ban hành: 09/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết hoan nghênh thái độ của báo chí và các Đoàn thể Nam bộ

Ngày ban hành: 09/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về chủ quyền quan thuế và ngoại thương của nước Việt nam

Ngày ban hành: 08/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về giấy bạc 500 đồng

Ngày ban hành: 08/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về giấy bạc Việt nam

Ngày ban hành: 08/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về chính sách ngoại giao với nước Pháp

Ngày ban hành: 31/10/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị Quyết về chính sách đại đoàn kết của Chính phủ

Ngày ban hành: 31/10/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị Quyết về chính sách chung của Chính phủ về việc thành lập Chính phủ mới

Ngày ban hành: 31/10/1946

Ngày có hiệu lực: