Năm 1951 đến 1960 có : 352 văn bản

Thông tư 11/TT/PC

Thông tư về vấn đề bảo vệ đường sông

Ngày ban hành: 23/09/1960

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 292/TT/VT/2

Thông tư giải thích và hướng dẫn chi tiết về việc khen thưởng tổng kết cho bốn lực lượng vũ trang của ngành Công an

Ngày ban hành: 25/04/1960

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 179/TT/LB

Thông tư về việc khen thưởng tổng kết cho bốn lực lượng vũ trang của ngành Công an

Ngày ban hành: 16/03/1960

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 54/NV/TT

Thông tư Quy định chế độ ưu đãi đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang khi bị thương, bị hy sinh, khi từ trần, khi phục viên, chuyển ngành và đối với gia đình anh em

Ngày ban hành: 30/11/1959

Ngày có hiệu lực:

Nghị định 102/NĐ/LB

Nghị định Ban hành Điều lệ quản lý máy thu, phát, phụ tùng máy phát vô tuyến điện, đèn công suất và các cơ sở sản xuất, sửa chữa, mua bán máy thu, phát và phụ tùng máy thu, phát vô tuyến điện

Ngày ban hành: 06/11/1959

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 73/TT/LB

Thông tư Quy định điều kiện và thủ tục xử tha tù trước kỳ hạn

Ngày ban hành: 11/08/1959

Ngày có hiệu lực:

Nghị định 506/NĐ

Nghị định Ban hành Thể lệ đăng ký cư trú của ngoại kiều

Ngày ban hành: 06/08/1959

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 12/TT/LB

Thông tư về vấn đề tước quyền công dân

Ngày ban hành: 03/03/1959

Ngày có hiệu lực:

Nghị định 35/NĐ/CA

Nghị định Quy định thể lệ quản lý khách sạn, quán trọ

Ngày ban hành: 14/02/1959

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 3/TT/LB

Thông tư về việc bảo vệ nông giang

Ngày ban hành: 23/07/1958

Ngày có hiệu lực: