Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Năm 1951 đến 1960 có : 3 văn bản

Nghị quyết 4 NQ/TVQH

Nghị quyết đặc xá cho những phạm nhân thuộc loại hình sự thường đã ở tù một thời gian và đã thật sự cải tạo

Ngày ban hành: 29/08/1960

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 18-TT/LB

Thông tư quy định chi tiết các quyền lợi của dân công đã được ghi trong ĐIều lệ số 339-TTg ngày 27/7/1957

Ngày ban hành: 23/09/1957

Ngày có hiệu lực: 27/07/1957

Thông tư 140/VP

Thông tư về việc thi hành Nghị định cấm xuất, nhập khẩu bạch kim và đá quý

Ngày ban hành: 25/04/1957

Ngày có hiệu lực: