Loại văn bản: Luật, Năm 1951 đến 1960 có : 15 văn bản

Luật 20-LCT

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

Ngày ban hành: 26/07/1960

Ngày có hiệu lực:

Luật 19-LCT

Luật Tổ chức Toà án nhân dân

Ngày ban hành: 26/07/1960

Ngày có hiệu lực:

Luật 18-LCT

Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ

Ngày ban hành: 26/07/1960

Ngày có hiệu lực: 26/07/1960

Luật 17-LCT

Luật Tổ chức Quốc hội

Ngày ban hành: 26/07/1960

Ngày có hiệu lực:

Luật 11-SL

Luật Nghĩa vụ quân sự

Ngày ban hành: 28/04/1960

Ngày có hiệu lực: 28/04/1960

Luật 3-SL

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội

Ngày ban hành: 13/01/1960

Ngày có hiệu lực: 13/01/1960

Luật 2-SL

Luật Hôn nhân và gia đình

Ngày ban hành: 13/01/1960

Ngày có hiệu lực: 13/01/1960

Luật 110-SL/L011

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày ban hành: 31/05/1958

Ngày có hiệu lực:

Luật 109-SL/L011

Luật Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan Quân đội nhân dân

Ngày ban hành: 31/05/1958

Ngày có hiệu lực:

Luật 108-SL/L.10

Luật Công đoàn

Ngày ban hành: 05/11/1957

Ngày có hiệu lực: 05/11/1957