Loại văn bản: Thông tư liên tịch, Năm 1951 đến 1960 có : 11 văn bản

Thông tư liên tịch 179/TT/LB

Thông tư về việc khen thưởng tổng kết cho bốn lực lượng vũ trang của ngành Công an

Ngày ban hành: 16/03/1960

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 73/TT/LB

Thông tư Quy định điều kiện và thủ tục xử tha tù trước kỳ hạn

Ngày ban hành: 11/08/1959

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 1424/TT-LB

Thông tư thi hành Nghị định số 151/TTg ngày 14/4/1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định thể lệ tạm thời về trưng dụng ruộng đất để làm địa điểm xây dựng các công trình kiến thiết cơ bản

Ngày ban hành: 06/07/1959

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 12/TT/LB

Thông tư về vấn đề tước quyền công dân

Ngày ban hành: 03/03/1959

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 3/TT/LB

Thông tư về việc bảo vệ nông giang

Ngày ban hành: 23/07/1958

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 1801/TT/LB

Thông tư về việc cấp phát giấy chứng minh

Ngày ban hành: 24/12/1957

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 1126/TT/LB

Thông tư về việc giải quyết quyền lợi cho anh em Cảnh vệ miền Nam tập kết được phục viên chuyển ngành

Ngày ban hành: 17/10/1957

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 301/VHH-HS

Thông tư về vấn đề bài trừ nạn cờ bạc

Ngày ban hành: 14/01/1957

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 2795/HC-TP

Thông tư Quy định về một số điểm cụ thể trong công tác giám định pháp y

Ngày ban hành: 12/12/1956

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 1500/HC-TP

Thông tư về việc giam giữ và kiểm tra trại tạm giam và trại cải tạo

Ngày ban hành: 23/08/1956

Ngày có hiệu lực: