Năm 1961 đến 1970 có : 182 văn bản

Thông tư 19/VP/PC

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ quy định phạm vi giới hạn đường sắt và trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt (ban hành do Nghị định số 120/CP ngày 12/8/1963 của Hội đồng Chính phủ)

Ngày ban hành: 12/09/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 15/LĐ/TT

Thông tư Quy định những biện pháp nhằm ngăn chặn tai nạn lao động chết đuối

Ngày ban hành: 31/08/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 140/TC/TQDT

Thông tư Bổ sung Thông tư 802/TC/TQĐ ngày 24/12/1962 về việc trả thù lao cho những người tham gia bắt lậu

Ngày ban hành: 17/06/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 05/VH/TV

Thông tư về việc bảo vệ sách và tài liệu chữ Hán, chữ Nôm

Ngày ban hành: 21/02/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 05/TT/LB

Thông tư hướng dẫn việc phổ biến Điều lệ đăng ký hộ tịch trong các trường phổ thông

Ngày ban hành: 11/02/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 01/TT/LB

Thông tư về Chế độ tạm thời thoả thuận thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy của các công trình xây dựng

Ngày ban hành: 18/01/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 01/NV

Thông tư Hướng dẫn nhiệm vụ của Uỷ ban hành chính các cấp đối với công tác hộ tịch

Ngày ban hành: 11/01/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 141/VP

Thông tư Giải thích việc sử dụng quyền hạn nói ở điểm 4 và 5 thuộc Điều 5 trong Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Ngày ban hành: 22/07/1963

Ngày có hiệu lực:

Công ước Không số

Công ước Viên về quan hệ lãnh sự

Ngày ban hành: 24/04/1963

Ngày có hiệu lực: 19/03/1967

Công ước Không số

Công ước Viên về quan hệ ngoại giao

Ngày ban hành: 19/04/1961

Ngày có hiệu lực: 19/05/1961