Loại văn bản: Công văn, Năm 1961 đến 1970 có : 8 văn bản

Công văn 1603/QLNĐ

Công văn về việc theo dõi, dịch chuyển nhà cửa ở thành phố, thị xã

Ngày ban hành: 25/06/1968

Ngày có hiệu lực:

Công văn 6037-NC

Công văn quy định về việc sử dụng tài sản của nhà vắng chủ

Ngày ban hành: 27/12/1966

Ngày có hiệu lực:

Công văn 99/TTg-TW

Công văn về việc mua nhà của dân

Ngày ban hành: 16/10/1964

Ngày có hiệu lực:

Công văn 22/VP-CT

Công văn xác minh quyền sở hữu tài sản của công giáo

Ngày ban hành: 07/05/1962

Ngày có hiệu lực:

Công văn 19/CT

Công văn về chính sách cụ thể đối với nhà, đất của Thiên chúa giáo

Ngày ban hành: 05/03/1962

Ngày có hiệu lực:

Công văn 120/BCT

Công văn góp ý giải quyết một số vấn đề về chính sách cụ thể trong cải tạo nhà cửa

Ngày ban hành: 09/06/1961

Ngày có hiệu lực:

Công văn 45/BCT

Công văn về một số vấn đề trong cải tạo nhà cửa

Ngày ban hành: 10/03/1961

Ngày có hiệu lực:

Công văn 33/VP-CT

Công văn về việc nhà cho thuê bán công bán tư

Ngày ban hành: 25/02/1961

Ngày có hiệu lực: