Loại văn bản: Luật, Năm 1961 đến 1970 có : 3 văn bản

Luật 45-LCT

Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự

Ngày ban hành: 25/04/1965

Ngày có hiệu lực:

Luật 51-LCT

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Ngày ban hành: 10/11/1962

Ngày có hiệu lực:

Luật 50-LCT

Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự

Ngày ban hành: 10/11/1962

Ngày có hiệu lực: