Loại văn bản: Pháp lệnh, Năm 1961 đến 1970 có : 14 văn bản

Pháp lệnh 19-LCT

Pháp lệnh sửa đổi Điều 15 của Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao và tổ chức của Toà án nhân dân địa phương ngày 23-3-1961

Ngày ban hành: 27/01/1970

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 18-LCT

Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16-4-1962

Ngày ban hành: 27/01/1970

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 17-LCT

Pháp lệnh Đặt các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày ban hành: 15/01/1970

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 34-LCT

Pháp lệnh Quy định một số điểm về bầu cử và tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp trong thời chiến

Ngày ban hành: 11/04/1967

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 92-LCT

Pháp lệnh Quy định cấm nấu rượu trái phép

Ngày ban hành: 27/10/1966

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 17-LCT

Pháp lệnh Quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp bậc của sỹ quan và hạ sỹ quan phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 05/04/1963

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 34-LCT

Pháp lệnh Quy định chế độ cấp bậc của sỹ quan và hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Ngày ban hành: 20/07/1962

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 34-LCT

Pháp lệnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Ngày ban hành: 20/07/1962

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 12-LCT

Pháp lệnh Quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày ban hành: 18/04/1962

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 53-LCT

Pháp lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 04/10/1961

Ngày có hiệu lực: