Loại văn bản: Thông tư liên tịch, Năm 1961 đến 1970 có : 9 văn bản

Thông tư liên tịch 22/TT-LB

Thông tư về việc quy định tiêu chuẩn biên chế các trường Trung học chuyên nghiệp sư phạm

Ngày ban hành: 10/12/1968

Ngày có hiệu lực: 10/12/1968

Thông tư liên tịch 128/TT-LB

Thông tư hướng dẫn việc thi hành chế độ trách nhiệm vật chất của công nhân, viên chức đối với tài sản của Nhà nước

Ngày ban hành: 24/07/1968

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 13-TT/LB

Thông tư giải thích và hướng dẫn thi hành Điều lệ về kỷ luật lao động trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước

Ngày ban hành: 30/08/1966

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 05/TT/LB

Thông tư hướng dẫn việc phổ biến Điều lệ đăng ký hộ tịch trong các trường phổ thông

Ngày ban hành: 11/02/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 01/TT/LB

Thông tư về Chế độ tạm thời thoả thuận thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy của các công trình xây dựng

Ngày ban hành: 18/01/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 427/TT-LB

Thông tư Quy định tạm thời một số nguyên tắc về quan hệ công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an

Ngày ban hành: 28/06/1963

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 19/GT-CA

Thông tư về việc dùng xe vận tải hàng hoá để chở người

Ngày ban hành: 07/02/1963

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 3/TT-LB

Thông tư về việc ban hành mẫu sổ sách công nhân, viên chức

Ngày ban hành: 21/02/1962

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 54-TT/LB

Thông tư hướng dẫn thi hành Thông tư 195-TTg ngày 17/5/1961 của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề tổ chức, lãnh đạo công tác dạy văn hoá ngoài giờ tại các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường

Ngày ban hành: 15/12/1961

Ngày có hiệu lực: