Loại văn bản: Công văn, Năm 1971 đến 1980 có : 4 văn bản

Công văn 305/HT

Công văn về việc tính thời gian công tác cho giáo viên vỡ lòng.

Ngày ban hành: 06/03/1978

Ngày có hiệu lực: 06/03/1978

Công văn 17/HT

Công văn về việc tính thời gian công tác cho Cán bộ viên chức có thời gian giữ chức vụ Ban công an xã

Ngày ban hành: 04/01/1978

Ngày có hiệu lực: 01/01/1975

Công văn 1023/VP

Công văn hướng dẫn dự trù kinh phí thiết bị

Ngày ban hành: 05/05/1977

Ngày có hiệu lực:

Công văn 1908/HT

Công văn về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước

Ngày ban hành: 15/08/1973

Ngày có hiệu lực: