Loại văn bản: Luật, Năm 1971 đến 1980 có : 1 văn bản

Luật 250-LCT

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội

Ngày ban hành: 20/12/1980

Ngày có hiệu lực: 20/12/1980