Loại văn bản: Pháp lệnh, Năm 1971 đến 1980 có : 4 văn bản

Pháp lệnh 120-LCT

Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh

Ngày ban hành: 24/06/1980

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 160-LCT

Pháp lệnh về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ngày ban hành: 21/11/1979

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 115-LCT

Pháp lệnh về việc Xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình

Ngày ban hành: 02/12/1978

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 147-LCT

Pháp lệnh Quy định việc bảo vệ rừng

Ngày ban hành: 11/09/1972

Ngày có hiệu lực: