Loại văn bản: Thông tư liên tịch, Năm 1971 đến 1980 có : 23 văn bản

Thông tư liên tịch 22-TT/LB

Thông tư hướng dẫn thi hành việc trợ cấp tiền tàu xe cho công nhân, viên chức và quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động

Ngày ban hành: 12/12/1980

Ngày có hiệu lực: 12/12/1980

Thông tư liên tịch 35-TT/LB

Thông tư quy định tạm thời về các vùng đầu nguồn sông suối làm nhiệm vụ phòng hộ, hạn chế lũ lụt, khô hạn, xói mòn

Ngày ban hành: 18/08/1980

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 16-TT/LB

Thông tư quy định chế độ xếp lương theo tiêu chuẩn đào tạo mới cho giáo viên phổ thông

Ngày ban hành: 01/08/1980

Ngày có hiệu lực: 01/08/1980

Thông tư liên tịch 8-TT/LB

Thông tư hướng dẫn việc thu thuỷ lợi phí bằng hiện vật

Ngày ban hành: 10/07/1980

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 8-TC/VP

Thông tư hướng dẫn thi hành quyết định số 114/CP ngày 14/3/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc xử lý hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam

Ngày ban hành: 05/05/1979

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 08/TT-LB

Thông tư quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp

Ngày ban hành: 19/05/1976

Ngày có hiệu lực: 19/05/1976

Thông tư liên tịch 18-YT/TC/LB

Thông tư hướng dẫn bổ sung việc thi hành Quyết định số 91-TTg ngày 25/4/1974 của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế thanh toán tiền thuốc chữa bệnh cho cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước

Ngày ban hành: 19/06/1975

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 22-TTLB/TC/NT

Thông tư hướng dẫn việc thu thuế hàng hoá vào hành lý, tặng phẩm, quà biếu nhập cảnh vượt quá tiêu chuẩn được miễn thuế

Ngày ban hành: 17/06/1975

Ngày có hiệu lực: 15/07/1975

Thông tư liên tịch 1-TT/LB

Thông tư quy định việc lập kế hoạch đối với các xí nghiệp sản xuất của thương binh

Ngày ban hành: 10/04/1975

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 5-TT/LB

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với thương binh, những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động

Ngày ban hành: 07/02/1975

Ngày có hiệu lực: