Loại văn bản: Công văn, Năm 1981 đến 1990 có : 49 văn bản

Công văn 2007-TC/TCT

Công văn về chế độ thuế đối với hoạt động sản xuất dịch vụ của các trường học

Ngày ban hành: 26/12/1990

Ngày có hiệu lực:

Công văn 7141/DC-TB

Công văn về việc xử lý thuốc chữa bệnh nhập lậu

Ngày ban hành: 24/12/1990

Ngày có hiệu lực:

Công văn 1973-TC/TCT

Công văn về việc xử lý thu nộp và ghi thu, chi chi

Ngày ban hành: 14/12/1990

Ngày có hiệu lực:

Công văn 118/QLTT-TW

Công văn về việc quản lý xăng dầu tịch thu

Ngày ban hành: 08/12/1990

Ngày có hiệu lực:

Công văn 2634-CN

Công văn trích dẫn các điều luật và văn bản pháp quy xử lý vi phạm lưu thông trái phép quặng quý hiếm, vàng và đá quý khai thác từ lòng đất

Ngày ban hành: 14/08/1990

Ngày có hiệu lực:

Công văn 04-CT/TATC

Công văn về việc thi hành án

Ngày ban hành: 03/05/1990

Ngày có hiệu lực:

Công văn 1217-NN

Công văn về việc phân bón

Ngày ban hành: 23/04/1990

Ngày có hiệu lực:

Công văn 531-TCKT

Công văn hướng dẫn việc thực hiện thu phí giao thông

Ngày ban hành: 16/03/1990

Ngày có hiệu lực:

Công văn 22-DN

Công văn về việc tổ chức đánh giá trình độ giáo viên các trường dạy nghề

Ngày ban hành: 25/10/1988

Ngày có hiệu lực:

Công văn 144-TC/VP

Công văn về việc đính chính Thông tư liên bộ số 66/TT-LB ngày 4-12-1987 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 22/03/1988

Ngày có hiệu lực: