Loại văn bản: Nghị định thư, Năm 1981 đến 1990 có : 2 văn bản

Nghị định thư Không số

Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Philippin bổ sung danh sách hàng hoá trong các danh mục A và B nêu tại Điều 5 Hiệp định thương mại giữa CP CHXHCNVN và CP CH Philippin ký ngày 9/1/1978

Ngày ban hành: 07/03/1990

Ngày có hiệu lực:

Nghị định thư Không số

Nghị định thư ngăn chặn các hành vi bạo lực bất hợp pháp tại sân bay phục vụ hàng không dân dụng quốc tế, bổ sung cho Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng, lam tại Montreal ngày 23/9/1991

Ngày ban hành: 24/02/1988

Ngày có hiệu lực: