Loại văn bản: Thông tư liên tịch, Năm 1981 đến 1990 có : 197 văn bản

Thông tư liên tịch 8-TT/LB

Thông tư về việc hướng dẫn mức bồi thường cho người hiến máu

Ngày ban hành: 03/05/1985

Ngày có hiệu lực: 01/05/1985

Thông tư liên tịch 44-TBXH/VHC/LB

Thông tư hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội đồng Nhà nước về việc tặng thưởng huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Ngày ban hành: 08/04/1985

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 123-TTLB/NgT/TC

Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ thưởng tiền Việt Nam khuyến khích sản xuất và giao hàng xuất khẩu

Ngày ban hành: 03/10/1983

Ngày có hiệu lực: 03/10/1983

Thông tư liên tịch 118-LB/TT/NgT/NHNN

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 6 Quyết định số 113-HĐBT ngày 10/7/82 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp phát triển hàng sản xuất và tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu

Ngày ban hành: 20/09/1983

Ngày có hiệu lực: 20/09/1993

Thông tư liên tịch 2292-TT/GTVT/TC

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn hành khách

Ngày ban hành: 08/08/1983

Ngày có hiệu lực: 08/08/1983

Thông tư liên tịch 2130-TT/LB

Thông tư về việc tận dụng xe ô-tô vận tải công cộng chạy rỗng để kết hợp chở khách

Ngày ban hành: 25/07/1983

Ngày có hiệu lực: 25/07/1983

Thông tư liên tịch 72-TT/LB

Thông tư hướng dẫn việc thưởng, phạt về trách nhiệm hoàn thành thiết kế, xây lắp đưa công trình vào sản xuất, sử dụng

Ngày ban hành: 08/06/1983

Ngày có hiệu lực: 08/06/1983

Thông tư liên tịch 14-TT/LB

Thông tư quy định về công tác bảo vệ thuốc, dược liệu làm thuốc chữa bệnh; chống tệ nạn tham ô, trộm cắp, đầu cơ buôn lậu, làm thuốc giả, kinh doanh trái phép

Ngày ban hành: 20/04/1983

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 4-TTLB/NgT/TCBĐ

Thông tư quy định thủ tục cấp, quản lý và sử dụng sổ nhận hàng đối với các hộ gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN

Ngày ban hành: 31/03/1983

Ngày có hiệu lực: 01/04/1983

Thông tư liên tịch 4-LB/TT

Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ xí nghiệp đối với các xí nghiệp vận tải theo Quyết định số 146-HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày ban hành: 02/03/1983

Ngày có hiệu lực: 02/03/1983