Năm 1991 đến 2000 có : 7626 văn bản

Quyết định 1037/2000/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định về việc quy định tiền lương của chuyên gia và lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

Ngày ban hành: 06/10/2000

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 08/2000/TT-NHNN5

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ "về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam"

Ngày ban hành: 04/07/2000

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 210/1999/QĐ-BTP

Quyết định về việc ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật

Ngày ban hành: 09/07/1999

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 11/1999/TT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn về việc thành lập bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp

Ngày ban hành: 02/04/1999

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ngày ban hành: 03/03/1999

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước

Ngày ban hành: 31/12/1998

Ngày có hiệu lực:

Hiệp định Không số

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà ấn Độ

Ngày ban hành: 08/03/1997

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 166/NQ/UBTVQH9

Nghị quyết về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân

Ngày ban hành: 02/02/1994

Ngày có hiệu lực:

Hiệp định Không số

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sĩ

Ngày ban hành: 06/07/1993

Ngày có hiệu lực:

Hiệp định Không số

Hiệp định về quan hệ kinh tế - thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ucraina

Ngày ban hành: 23/01/1992

Ngày có hiệu lực: