Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Năm 1991 đến 2000