Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Năm 2001 đến 2010