Năm 2011 đến 2020 có : 4042 văn bản

Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 466/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 27/12/2017

Ngày có hiệu lực: 27/12/2017

Nghị quyết 463/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 463/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

Ngày ban hành: 25/12/2017

Ngày có hiệu lực: 25/12/2017

Nghị quyết 461/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 461/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo hàng dự trữ quốc gia

Ngày ban hành: 14/12/2017

Ngày có hiệu lực: 14/12/2017

Nghị quyết 460/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 460/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Ninh Cường thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 13/12/2017

Ngày có hiệu lực: 13/12/2017

Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Ngày ban hành: 12/12/2017

Ngày có hiệu lực: 12/12/2017

Luật 21/2017/QH14

Luật Quy hoạch

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Luật 20/2017/QH14

Luật Quản lý nợ công

Ngày ban hành: 23/11/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Nghị quyết 454/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 454/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán từ nguồn phí cảng vụ hàng không để thực hiện cơ chế tài chính đặc thù năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 06/11/2017

Ngày có hiệu lực: 06/11/2017

Nghị quyết 439/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 439/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thu hồi phần vốn trái phiếu Chính phủ còn lại của Dự án Đèo Cả

Ngày ban hành: 30/10/2017

Ngày có hiệu lực: 30/10/2017

Nghị quyết 434/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 434/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2017

Ngày ban hành: 06/10/2017

Ngày có hiệu lực: 06/10/2017