Năm 2011 đến 2020 có : 4034 văn bản

Nghị quyết 53/2017/QH14

Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế LongThành

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 24/11/2017

Luật 21/2017/QH14

Luật Quy hoạch

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Luật 20/2017/QH14

Luật Quản lý nợ công

Ngày ban hành: 23/11/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Nghị quyết 52/2017/QH14

Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Ngày ban hành: 22/11/2017

Ngày có hiệu lực: 22/11/2017

Nghị quyết 51/2017/QH14

Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ngày ban hành: 21/11/2017

Ngày có hiệu lực: 21/11/2017

Luật 19/2017/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Ngày ban hành: 21/11/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 18/2017/QH14

Luật Thủy sản

Ngày ban hành: 21/11/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Luật 17/2017/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Ngày ban hành: 20/11/2017

Ngày có hiệu lực: 15/01/2018

Luật 16/2017/QH14

Luật Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 15/11/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Nghị quyết 49/2017/QH14

Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày ban hành: 13/11/2017

Ngày có hiệu lực: 13/11/2017