Năm 2011 đến 2020 có : 4046 văn bản

Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14

Nghị quyết số 528/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 26/5/2018 về Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021

Ngày ban hành: 26/05/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Nghị quyết 493/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 493/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/4/2018 về việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 12/04/2018

Ngày có hiệu lực: 12/04/2018

Nghị quyết 492/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 ngày 12/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 12/04/2018

Ngày có hiệu lực: 12/04/2018

Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 466/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 27/12/2017

Ngày có hiệu lực: 27/12/2017

Nghị quyết 463/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 463/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

Ngày ban hành: 25/12/2017

Ngày có hiệu lực: 25/12/2017

Nghị quyết 460/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 460/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Ninh Cường thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 13/12/2017

Ngày có hiệu lực: 13/12/2017

Nghị quyết 454/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 454/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán từ nguồn phí cảng vụ hàng không để thực hiện cơ chế tài chính đặc thù năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 06/11/2017

Ngày có hiệu lực: 06/11/2017

Nghị quyết 439/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 439/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thu hồi phần vốn trái phiếu Chính phủ còn lại của Dự án Đèo Cả

Ngày ban hành: 30/10/2017

Ngày có hiệu lực: 30/10/2017

Nghị quyết 434/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 434/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2017

Ngày ban hành: 06/10/2017

Ngày có hiệu lực: 06/10/2017

Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

Ngày ban hành: 25/05/2016

Ngày có hiệu lực: 25/05/2016