Cơ quan ban hành: Quốc hội, Năm 2011 đến 2020 có : 718 văn bản

Nghị quyết số 132/2020/QH14

Nghị quyết số 132/2020/QH14 về việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Nghị quyết số 135/2020/QH14

Nghị quyết số 135/2020/QH14 về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 10/12/2020

Ngày có hiệu lực: 10/12/2020

Nghị quyết số 134/2020/QH14

Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

Ngày ban hành: 10/12/2020

Ngày có hiệu lực: 10/12/2020

Nghị quyết số 131/2020/QH14

Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 10/12/2020

Ngày có hiệu lực: 10/12/2020

Nghị quyết số 130/2020/QH14

Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Ngày ban hành: 10/12/2020

Ngày có hiệu lực: 10/12/2020

Nghị quyết số 133/2020/QH14

Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 27/11/2020

Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Nghị quyết số 129/2020/QH14

Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

Ngày ban hành: 27/11/2020

Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Nghị quyết số 128/2020/QH14

Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày ban hành: 27/11/2020

Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Nghị quyết số 124/2020/QH14

Nghị quyết số 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày ban hành: 27/11/2020

Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Nghị quyết số 127/2020/QH14

Nghị quyết số 127/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày ban hành: 20/11/2020

Ngày có hiệu lực: 20/11/2020