Loại văn bản: Nghị quyết, Năm 2011 đến 2020 có : 275 văn bản

Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 619/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Về việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 613/2018/UBTVQH14

Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Ngày ban hành: 13/12/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 74/2018/QH14

Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ngày ban hành: 20/11/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 73/2018/QH14

Nghị quyết số 73/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

Ngày ban hành: 14/11/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 72/2018/QH14

Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội về Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan.

Ngày ban hành: 12/11/2018

Ngày có hiệu lực: 12/11/2018

Nghị quyết 71/2018/QH14

Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày ban hành: 12/11/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 70/2018/QH14

Nghị quyết số 70/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ngày ban hành: 09/11/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 597/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương.

Ngày ban hành: 09/11/2018

Ngày có hiệu lực: 09/11/2018

Nghị quyết 69/2018/QH14

Nghị quyết số 69/2018/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Ngày ban hành: 08/11/2018

Ngày có hiệu lực: 08/11/2018

Nghị quyết 596/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 596/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

Ngày ban hành: 08/11/2018

Ngày có hiệu lực: 08/11/2018