Loại văn bản: Sắc lệnh có : 973 văn bản

Sắc lệnh 065-SL

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vịnh giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục cán bộ thuộc Bộ quốc phòng tổng tư lệnh

Ngày ban hành: 22/04/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 064-SL

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Trần Văn Quang giữ chức Tổng tham mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục tác chiến

Ngày ban hành: 22/04/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 061-SL

Sắc lệnh bổ nhiệm thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Chủ nhiệm Tổng cục quân huấn, Trần Văn Trà giữ chức Phó chủ nhiệm

Ngày ban hành: 10/04/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 060-SL

Sắc lệnh thành lập Tổng cục Quân huấn trực thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh

Ngày ban hành: 10/04/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 059-SL

Sắc lệnh cho bà Nguyễn Thị Nghiên được từ chức Uỷ viên UBHC Liên khu bốn

Ngày ban hành: 03/04/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 054-SL

Sắc lệnh đặt Huân chương "Quân giải phóng Việt nam", Huân chương "Chiến thắng" và Huy chương "Quân giải phóng Việt nam", Huy chương "Chiến thắng"

Ngày ban hành: 02/02/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 50-SL

Sắc lệnh chỉ định các ông Hoàng Bắc Dũng, Nguyễn Thưởng, Lục Vĩnh, Dương Lâm, Vương Quỳnh Sơn làm Trưởng ban, Phó ban và Uỷ viên Ban cán sự Lào Hà Yên

Ngày ban hành: 14/11/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 49

Sắc lệnh chuẩn y cho ông Chu Văn Đỗ được từ chức uỷ viên UBHC Liên khu 3

Ngày ban hành: 12/11/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 47

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vịnh giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục cán bộ thuộc Bộ quốc phòng

Ngày ban hành: 16/10/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 46

Sắc lệnh thành lập tổng cục cán bộ trực thuộc Bộ quốc phòng

Ngày ban hành: 16/10/1957

Ngày có hiệu lực: