Loại văn bản: Sắc lệnh có : 973 văn bản

Sắc lệnh 41

Sắc lệnh chỉ định ông Trần Cung làm Phó Chủ tịch UBHC khu Tả ngạn

Ngày ban hành: 30/08/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 40

Sắc lệnh cho ông Nguyễn Văn Lộc chủ tịch UBHC Liên khu 3 từ chức

Ngày ban hành: 30/08/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 38

Sắc lệnh chỉ định ông Phạm Hùng, ông Nguyễn Văn Trí, Ngộ Đức Đệ vào ban thống nhất

Ngày ban hành: 26/07/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 37

Sắc lệnh sát nhập Ban quan hệ Bắc Nam và Ban Thống nhất thành Ban Thống nhất

Ngày ban hành: 26/07/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 35

Sắc lệnh cho ông Nguyễn Ngọc Đàm từ chức Chủ tịch UBKC Hồng Quảng và chỉ định các ông vào UBHC khu Hồng Quảng

Ngày ban hành: 08/07/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 34

Sắc lệnh chỉ định ông Thái Tiện làm uỷ viên UBHC khu Tả ngạn thay ông Phạm Ngọc Ang từ chức

Ngày ban hành: 08/07/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 33

Sắc lệnh uỷ nhiệm thủ tướng Chính phủ thay mặt Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hoà giải quyết công việc trong khi Chủ tịch nước đi vắng

Ngày ban hành: 02/07/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 29

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Hồ làm chính uỷ quân khu Đông bắc

Ngày ban hành: 06/06/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 28

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Nguyễn Đôn làm tư lệnh quân khu 4

Ngày ban hành: 06/06/1957

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 27

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Trần Độ làm chính uỷ quân khu Tả ngạn

Ngày ban hành: 06/06/1957

Ngày có hiệu lực: