Loại văn bản: Quy định có : 35 văn bản

Quy định 4583/TMĐT

Quy định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA

Ngày ban hành: 16/10/2000

Ngày có hiệu lực:

Quy định 270/CAAV

Quyết định tạm thời về tiêu chuẩn khai thác thấp nhất của các sân bay có hoạt động bay dân dụng

Ngày ban hành: 10/02/1996

Ngày có hiệu lực: 20/02/1996

Quy định 913/CAAV

Quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

Ngày ban hành: 10/05/1995

Ngày có hiệu lực: 10/05/1995

Quy định 484/CAAV

Quy định về quản lý việc xuất vận đơn hàng không thứ cấp của Doanh nghiệp không phải là hãng hàng không tại Việt Nam

Ngày ban hành: 27/03/1995

Ngày có hiệu lực: 27/03/1995

Quy định 157/CAAV

Quy định về xử lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

Ngày ban hành: 25/01/1995

Ngày có hiệu lực: 25/01/1995

Quy định 2738/CAAV

Quy định về việc thu tiền thương quyền và phí hạ cánh, cất cánh và chỉ huy bay đối với các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài

Ngày ban hành: 31/08/1994

Ngày có hiệu lực: 31/08/1994

Quy định 833/CAAV

Quy định về quản lý việc thuê, mua tầu bay trong hoạt động vận chuyển hàng không

Ngày ban hành: 02/05/1994

Ngày có hiệu lực: 02/05/1994

Quy định 826/CAAV

Quy định về quản lý hoạt động liên quan đến vận chuyển hàng không tại Việt Nam

Ngày ban hành: 29/04/1994

Ngày có hiệu lực: 29/04/1994

Quy định 463/CAAV

Quy định về việc cấp phép cho các chuyến bay quốc tế thuê chuyến được thực hiện bởi các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài đến và đi từ Việt Nam

Ngày ban hành: 11/03/1994

Ngày có hiệu lực: 01/04/1994

Quy định 1049/CAAV

Quyết định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Ngày ban hành: 11/09/1993

Ngày có hiệu lực: