Loại văn bản: Công văn có : 3125 văn bản

Công văn 15350/BTC-CST

Công văn về việc hướng dẫn phân loại một số mặt hàng nhập khẩu trong danh mục biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 39/2006/QĐ-BTC

Ngày ban hành: 06/12/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 15183/BTC-CST

Công văn về việc không thu lệ phí công chứng, chứng thực khi xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản của Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Ngày ban hành: 01/12/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 4370/TCT-DNNN

Công văn về việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu xuất khẩu

Ngày ban hành: 23/11/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 4328/TCT-PCCS

Công văn về việc chính sách thuế ưu đãi thu nhập doanh nghiệp

Ngày ban hành: 21/11/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 4071/TCT-PCCS

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Ngày ban hành: 03/11/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 4639/TCHQ-KTTT

Công văn về việc thời hạn xét hoàn thuế

Ngày ban hành: 03/10/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 4209/TCHQ-GSQL

Công văn về việc triển khai quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh

Ngày ban hành: 12/09/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 3182/TCT-TS

Công văn về việc thu tiền thuê đất

Ngày ban hành: 29/08/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 3936/TCHQ-GSQL

Công văn về việc tiếp tục giải đáp các vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện một số quy trình thủ tục hải quan mới.

Ngày ban hành: 25/08/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 7450/BTC-TCT

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn

Ngày ban hành: 19/06/2006

Ngày có hiệu lực: