Loại văn bản: Công văn có : 3125 văn bản

Công văn 4080/TCHQ-GSQL

Công văn hướng dẫn phân loại mặt hàng da tổng hợp.

Ngày ban hành: 01/09/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 4058/TCHQ-GSQL

Công văn về việc giải qyyết vướng mắc khi người xuất nhập cảnh sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh.

Ngày ban hành: 01/09/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 3979/TCHQ-GSQL

Công văn về việc tham gia ý kiến về hợp tác kinh tế ASEAN - Nhật Bản.

Ngày ban hành: 29/08/2006

Ngày có hiệu lực: 29/08/2006

Công văn 3952/TCHQ-KTTT

Công văn hướng dẫn về việc ân hạn thuế.

Ngày ban hành: 28/08/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 3927/TCHQ-GSQL

Công văn hướng dẫn về việc nội dung khai trên bản khai hàng hóa nhập khẩu.

Ngày ban hành: 25/08/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 3920/TCHQ-GSQL

Công văn về thủ tục xuất nhập khẩu kim cương thô.

Ngày ban hành: 25/08/2006

Ngày có hiệu lực: 25/08/2006

Công văn 3874/TCHQ-GSQL

Về việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu.

Ngày ban hành: 24/08/2006

Ngày có hiệu lực: 24/08/2006

Công văn 3856/TCHQ-GSQL

Về việc phân loại hàng hóa.

Ngày ban hành: 23/08/2006

Ngày có hiệu lực: 23/08/2006

Công văn 3794/TCHQ-GSQL

Công văn về việc xử lý một số lô hàng điện tử nhập khẩu từ Thái Lan

Ngày ban hành: 21/08/2006

Ngày có hiệu lực:

Công văn 3383/TCHQ-GSQL

Công văn về việc vướng mắc thực hiện Thông tư hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP

Ngày ban hành: 28/07/2006

Ngày có hiệu lực: