Loại văn bản: Nghị định thư có : 11 văn bản

Nghị định thư Không số

Nghị định thư về trao đổi ý kiến giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước

Ngày ban hành: 28/02/2003

Ngày có hiệu lực:

Nghị định thư Không số

Nghị định thư giữa Chính phủ Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg về dự án phát triển nông nghiệp tại miền Tây tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 17/01/2003

Ngày có hiệu lực:

Nghị định thư Không số

Nghị định thư giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa của CHXHCN Việt Nam và chấm dứt hiệu lực Hiệp định về hợp tác xây dựng và vận hành nhà máy lọc..

Ngày ban hành: 25/12/2002

Ngày có hiệu lực: 25/12/2002

Nghị định thư Không số

Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHXN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Ngày ban hành: 18/07/2001

Ngày có hiệu lực: 18/07/2004

Nghị định thư Không số

Nghị định thư bổ sung lần thứ 6 đối với Hiến chương Liên minh Bưu chính thế giới

Ngày ban hành: 15/09/1999

Ngày có hiệu lực: 01/01/2001

Nghị định thư Không số

Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông nam á

Ngày ban hành: 15/07/1998

Ngày có hiệu lực:

Nghị định thư Không số

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật giữa hai Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan

Ngày ban hành: 16/01/1992

Ngày có hiệu lực:

Nghị định thư Không số

Nghị định thư tài chính giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp về khuyến khích phát triển của Việt Nam

Ngày ban hành: 02/11/1991

Ngày có hiệu lực: 02/11/1991

Nghị định thư Không số

Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Philippin bổ sung danh sách hàng hoá trong các danh mục A và B nêu tại Điều 5 Hiệp định thương mại giữa CP CHXHCNVN và CP CH Philippin ký ngày 9/1/1978

Ngày ban hành: 07/03/1990

Ngày có hiệu lực:

Nghị định thư Không số

Nghị định thư ngăn chặn các hành vi bạo lực bất hợp pháp tại sân bay phục vụ hàng không dân dụng quốc tế, bổ sung cho Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng, lam tại Montreal ngày 23/9/1991

Ngày ban hành: 24/02/1988

Ngày có hiệu lực: