Loại văn bản: Quy chế có : 9 văn bản

Quy chế Không số

Quy chế Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Môn-Đô-Va về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật

Ngày ban hành: 28/02/2003

Ngày có hiệu lực:

Quy chế 113/HĐTĐCP

Quy chế về thẩm định thuê tầu bay của Hội đồng Thẩm định thuê tầu bay dân dụng của Chính phủ

Ngày ban hành: 17/02/1996

Ngày có hiệu lực: 17/02/1996

Quy chế Không số

Quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội

Ngày ban hành: 14/07/1993

Ngày có hiệu lực: 14/07/1993

Quy chế Không số

Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Ngày ban hành: 14/07/1993

Ngày có hiệu lực: 14/07/1993

Quy chế Không số

Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc

Ngày ban hành: 14/07/1993

Ngày có hiệu lực: 14/07/1993

Quy chế Không số

Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội

Ngày ban hành: 14/07/1993

Ngày có hiệu lực: 14/07/1993

Quy chế 4794-TN-XNK

Quy chế tạm thời hướng dẫn việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá thương mại (HĐMBHHNgT)

Ngày ban hành: 31/07/1991

Ngày có hiệu lực: 31/07/1991

Quy chế Không số

Quy chế tạm thời về việc cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch và người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước du lịch hoặc du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình

Ngày ban hành: 30/03/1987

Ngày có hiệu lực: 01/04/1987

Quy chế 2-TC/V9

Quy chế quy định ngạch kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Ngày ban hành: 15/09/1983

Ngày có hiệu lực: