Loại văn bản: Công ước có : 5 văn bản

Công ước Không số

Công ước Bưu chính thế giới và các nghị định thư cuối cùng

Ngày ban hành: 15/09/1999

Ngày có hiệu lực: 01/01/2001

Công ước 182

Công ước về việc cấm và những hành động tức thời để loại bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất

Ngày ban hành: 18/06/1999

Ngày có hiệu lực:

Công ước Không số

Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng

Ngày ban hành: 23/09/1971

Ngày có hiệu lực:

Công ước Không số

Công ước Viên về quan hệ lãnh sự

Ngày ban hành: 24/04/1963

Ngày có hiệu lực: 19/03/1967

Công ước Không số

Công ước Viên về quan hệ ngoại giao

Ngày ban hành: 19/04/1961

Ngày có hiệu lực: 19/05/1961