Loại văn bản: Nghị quyết có : 1231 văn bản

Nghị quyết 56/2017/QH14

Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 24/11/2017

Nghị quyết 55/2017/QH14

Nghị quyết số 55/2017/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 24/11/2017

Nghị quyết 54/2017/QH14

Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 15/01/2018

Nghị quyết 53/2017/QH14

Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế LongThành

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 24/11/2017

Nghị quyết 52/2017/QH14

Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Ngày ban hành: 22/11/2017

Ngày có hiệu lực: 22/11/2017

Nghị quyết 51/2017/QH14

Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ngày ban hành: 21/11/2017

Ngày có hiệu lực: 21/11/2017

Nghị quyết 50/2017/QH14

Nghị quyết số 50/2017/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018

Ngày ban hành: 14/11/2017

Ngày có hiệu lực: 14/11/2017

Nghị quyết 49/2017/QH14

Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày ban hành: 13/11/2017

Ngày có hiệu lực: 13/11/2017

Nghị quyết 48/2017/QH14

Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ngày ban hành: 10/11/2017

Ngày có hiệu lực: 10/11/2017

Nghị quyết 258/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 258/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”

Ngày ban hành: 21/09/2016

Ngày có hiệu lực: 21/09/2016