Loại văn bản: Nghị quyết có : 1219 văn bản

Nghị quyết 432/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 432/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký

Ngày ban hành: 12/09/2017

Ngày có hiệu lực: 12/09/2017

Nghị quyết 418/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 418/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”

Ngày ban hành: 10/08/2017

Ngày có hiệu lực: 10/08/2017

Nghị quyết 415/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 415/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn ông Trương Minh Hoàng thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường để giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 04/08/2017

Ngày có hiệu lực: 04/08/2017

Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 407a/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức viên chức người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày ban hành: 11/07/2017

Ngày có hiệu lực: 11/07/2017

Nghị quyết 45/2017/QH14

Nghị quyết số 45/2017/QH14 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”

Ngày ban hành: 21/06/2017

Ngày có hiệu lực: 21/06/2017

Nghị quyết 44/2017/QH14

Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 21/06/2017

Ngày có hiệu lực: 21/06/2017

Nghị quyết 42/2017/QH14

Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ngày ban hành: 21/06/2017

Ngày có hiệu lực: 15/08/2017

Nghị quyết 41/2017/QH14

Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 05/07/2017

Nghị quyết 38/2017/QH14

Nghị quyết số 38/2017/QH14 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 19/06/2017

Nghị quyết 37/2017/QH14

Nghị quyết số 37/2017/QH14 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 19/06/2017