Loại văn bản: Nghị quyết có : 1714 văn bản

Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày có hiệu lực: 05/02/2021

Nghị quyết số 1190/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1190/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Đắk Nông.

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày có hiệu lực: 05/02/2021

Nghị quyết số 1189/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1189/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày có hiệu lực: 05/02/2021

Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày có hiệu lực: 05/02/2021

Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày có hiệu lực: 05/02/2021

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày có hiệu lực: 05/02/2021

Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày có hiệu lực: 05/02/2021

Nghị quyết số 1177/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1177/NQ-UBTVQH14 ban hành Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội viếng người từ trần.

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày có hiệu lực: 05/02/2021

Nghị quyết số 1176/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1176/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021