Loại văn bản: Nghị quyết có : 1215 văn bản

Nghị quyết 45/2017/QH14

Nghị quyết số 45/2017/QH14 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”

Ngày ban hành: 21/06/2017

Ngày có hiệu lực: 21/06/2017

Nghị quyết 44/2017/QH14

Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 21/06/2017

Ngày có hiệu lực: 21/06/2017

Nghị quyết 43/2017/QH14

Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 21/06/2017

Ngày có hiệu lực: 21/06/2017

Nghị quyết 42/2017/QH14

Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ngày ban hành: 21/06/2017

Ngày có hiệu lực: 15/08/2017

Nghị quyết 41/2017/QH14

Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 05/07/2017

Nghị quyết 40/2017/QH14

Nghị quyết số 40/2017/QH14 của Quốc hội về phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 19/06/2017

Nghị quyết 39/2017/QH14

Nghị quyết số 39/2017/QH14 của Quốc hội về phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 19/06/2017

Nghị quyết 38/2017/QH14

Nghị quyết số 38/2017/QH14 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 19/06/2017

Nghị quyết 37/2017/QH14

Nghị quyết số 37/2017/QH14 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 19/06/2017

Nghị quyết 403/2017/NQLT-UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTWMTTQVN

Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày ban hành: 15/06/2017

Ngày có hiệu lực: 15/06/2017