Loại văn bản: Nghị quyết có : 1262 văn bản

Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách.

Ngày ban hành: 31/07/2018

Ngày có hiệu lực: 31/08/2018

Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 549/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Ngày ban hành: 30/07/2018

Ngày có hiệu lực: 30/07/2018

Nghị quyết 548/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 548/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày ban hành: 27/07/2018

Ngày có hiệu lực: 27/07/2018

Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số: 547/NQ-UBTVQH14 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày ban hành: 27/07/2018

Ngày có hiệu lực: 27/07/2018

Nghị quyết 539/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 539/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 24/7/2018 về việc Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Ngày ban hành: 24/07/2018

Ngày có hiệu lực: 24/07/2018

Nghị quyết 538/2018/UBTVQH14

Nghị quyết số: 538/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 19/7/2018 Về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019.

Ngày ban hành: 19/07/2018

Ngày có hiệu lực: 19/07/2018

Nghị quyết 537/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 537/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18/7/2018 về Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

Ngày ban hành: 18/07/2018

Ngày có hiệu lực: 18/07/2018

Nghị quyết 536/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 536/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 11/7/2018 về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày ban hành: 11/07/2018

Ngày có hiệu lực: 11/07/2018

Nghị quyết 531/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 531/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày ban hành: 11/06/2018

Ngày có hiệu lực: 11/06/2018

Nghị quyết 530/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày ban hành: 11/06/2018

Ngày có hiệu lực: 11/06/2018