Loại văn bản: Nghị quyết có : 1300 văn bản

Nghị quyết 635/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 635/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Thành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Ngày ban hành: 01/02/2019

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14

Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Ngày ban hành: 30/01/2019

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 625/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 625/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày ban hành: 10/01/2019

Ngày có hiệu lực: 01/03/2019

Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Ngày ban hành: 10/01/2019

Ngày có hiệu lực: 01/03/2019

Nghị quyết 622/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết Số 622 /NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 09/01/2019

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 621/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 621/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm và cho thôi làm thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Ngày ban hành: 03/01/2019

Ngày có hiệu lực: 03/01/2019

Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 619/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Về việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 613/2018/UBTVQH14

Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Ngày ban hành: 13/12/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 74/2018/QH14

Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ngày ban hành: 20/11/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 73/2018/QH14

Nghị quyết số 73/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

Ngày ban hành: 14/11/2018

Ngày có hiệu lực: