Loại văn bản: Nghị quyết có : 1294 văn bản

Nghị quyết 595/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ngày ban hành: 08/11/2018

Ngày có hiệu lực: 08/11/2018

Nghị quyết 590/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 590/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày ban hành: 27/10/2018

Ngày có hiệu lực: 01/11/2018

Nghị quyết 587/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quảng; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 16/10/2018

Ngày có hiệu lực: 01/12/2018

Nghị quyết 582/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài

Ngày ban hành: 05/10/2018

Ngày có hiệu lực: 05/10/2018

Nghị quyết 581/NQ-UBTVQH14

Nghị Quyết số 581/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia.

Ngày ban hành: 04/10/2018

Ngày có hiệu lực: 04/10/2018

Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14

Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngày ban hành: 04/10/2018

Ngày có hiệu lực: 04/10/2018

Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14

Nghị quyết số 579/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Ngày ban hành: 26/09/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Nghị quyết 573/NQ-UBTVQH14

Nghị Quyết số 573/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Ngày ban hành: 11/09/2018

Ngày có hiệu lực: 01/11/2018

Nghị quyết 572/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Điều chỉnh, bổ sung Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Ngày ban hành: 10/09/2018

Ngày có hiệu lực: 10/09/2018

Nghị quyết 571/NQ-UBTVQH14

Nghị Quyết số 571/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương; Tòa án quân sự khu vực; biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp.

Ngày ban hành: 10/09/2018

Ngày có hiệu lực: 10/09/2018