Loại văn bản: Nghị quyết có : 1294 văn bản

Nghị quyết 577/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 577/NQ-UBTVQH14 về việc Điều động, bổ nhiệm ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 17/09/2018

Ngày có hiệu lực: 17/09/2018

Nghị quyết 575/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Ngày ban hành: 13/09/2018

Ngày có hiệu lực: 13/09/2018

Nghị quyết 574/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 574/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”.

Ngày ban hành: 13/09/2018

Ngày có hiệu lực: 13/09/2018

Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2018 của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan.

Ngày ban hành: 06/09/2018

Ngày có hiệu lực: 06/09/2018

Nghị quyết 567/NQ - UBTVQH14

Nghị quyết số 567/NQ-UBTVQH14 ngày 4/9/2018 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày ban hành: 04/09/2018

Ngày có hiệu lực: 04/09/2018

Nghị quyết 563/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH14 ngày 13/8/2018 về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”

Ngày ban hành: 13/08/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 562a/2018/UBTVQH14

Nghị quyết 562a/2018/UBTVQH14 ngày 11/8/2018 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành: 11/08/2018

Ngày có hiệu lực: 25/09/2018

Nghị quyết 560/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

Ngày ban hành: 10/08/2018

Ngày có hiệu lực: 10/08/2018

Nghị quyết 559/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 559/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

Ngày ban hành: 10/08/2018

Ngày có hiệu lực: 10/08/2018

Nghị quyết 566/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 566/NQ-UBTVQH14 ngày 4/9/2018 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

Ngày ban hành: 04/08/2018

Ngày có hiệu lực: