Loại văn bản: Luật có : 419 văn bản

Luật 106/2016/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 105/2016/QH13

Luật dược

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật 104/2016/QH13

Luật tiếp cận thông tin

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 103/2016/QH13

Luật Báo chí

Ngày ban hành: 05/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật 102/2016/QH13

Luật trẻ em

Ngày ban hành: 05/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/06/2017

Luật 101/2015/QH13

Bộ Luật tố tụng hình sự

Ngày ban hành: 27/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 100/2015/QH13

Bộ Luật hình sự

Ngày ban hành: 27/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 99/2015/QH13

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Ngày ban hành: 26/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 98/2015/QH13

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ngày ban hành: 26/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 97/2015/QH13

Luật phí và lệ phí

Ngày ban hành: 25/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017