Loại văn bản: Pháp lệnh có : 220 văn bản

Pháp lệnh 16/2011/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 14/07/2011

Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Pháp lệnh 15/2011/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân

Ngày ban hành: 04/03/2011

Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

Pháp lệnh 14/2011/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Ngày ban hành: 19/02/2011

Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay

Ngày ban hành: 26/03/2010

Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Pháp lệnh 10/2009/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án

Ngày ban hành: 13/03/2009

Ngày có hiệu lực: 01/07/2009

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Ngày ban hành: 27/02/2009

Ngày có hiệu lực: 01/06/2009

Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

Ngày ban hành: 27/12/2008

Ngày có hiệu lực: 01/02/2009

Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên

Ngày ban hành: 22/11/2008

Ngày có hiệu lực: 01/01/2009

Pháp lệnh 06/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh Công an xã

Ngày ban hành: 21/11/2008

Ngày có hiệu lực: 01/07/2009

Pháp lệnh 05/2008/NQ-UBTVQH12

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển

Ngày ban hành: 27/08/2008

Ngày có hiệu lực: 01/07/2009