Loại văn bản: Pháp lệnh có : 220 văn bản

Pháp lệnh 92-LCT

Pháp lệnh Quy định cấm nấu rượu trái phép

Ngày ban hành: 27/10/1966

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 17-LCT

Pháp lệnh Quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp bậc của sỹ quan và hạ sỹ quan phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 05/04/1963

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 34-LCT

Pháp lệnh Quy định chế độ cấp bậc của sỹ quan và hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Ngày ban hành: 20/07/1962

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 34-LCT

Pháp lệnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Ngày ban hành: 20/07/1962

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 12-LCT

Pháp lệnh Quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày ban hành: 18/04/1962

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 53-LCT

Pháp lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 04/10/1961

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 52-LCT

Pháp lệnh Đặt huân chương và huy chương chiến sĩ vẻ vang

Ngày ban hành: 16/09/1961

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 48-LCT

Pháp lệnh Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan công an nhân dân vũ trang

Ngày ban hành: 12/08/1961

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 18-LCT

Pháp lệnh Quy định cụ thể về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao và tổ chức các Toà án nhân dân địa phương

Ngày ban hành: 30/03/1961

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 1-LCT

Pháp lệnh về việc Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày ban hành: 23/01/1961

Ngày có hiệu lực: