Loại văn bản: Pháp lệnh có : 220 văn bản

Pháp lệnh 04/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 12/04/2008

Ngày có hiệu lực: 01/08/2008

Pháp lệnh 03/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày ban hành: 05/02/2008

Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

Pháp lệnh 02/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

Ngày ban hành: 05/02/2008

Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

Pháp lệnh 01/2007/UBTVQH12

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

Ngày ban hành: 02/11/2007

Ngày có hiệu lực: 01/01/2008

Pháp lệnh 35/2007/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 02/07/2007

Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ngày ban hành: 30/04/2007

Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Pháp lệnh 33/2007/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Ngày ban hành: 30/04/2007

Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Pháp lệnh 32/2007/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Ngày ban hành: 30/04/2007

Ngày có hiệu lực: 01/10/2007

Pháp lệnh 31/2007/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 21/03/2007

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 30/2006/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh sửa Đổi điều 9 của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Ngày ban hành: 26/12/2006

Ngày có hiệu lực: 01/01/2007