Loại văn bản: Pháp lệnh có : 220 văn bản

Pháp lệnh 29/2006/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Ngày ban hành: 18/04/2006

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 28/2005/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Ngoại hối

Ngày ban hành: 21/12/2005

Ngày có hiệu lực: 01/06/2006

Pháp lệnh 27/2005/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Cựu chiến binh

Ngày ban hành: 07/10/2005

Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 11/07/2005

Ngày có hiệu lực: 01/10/2005

Pháp lệnh 25/2005/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Cảnh vệ

Ngày ban hành: 14/04/2005

Ngày có hiệu lực: 01/10/2005

Pháp lệnh 24/2004/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Giám định tư pháp

Ngày ban hành: 11/10/2004

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 23/2004/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Ngày ban hành: 30/08/2004

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày ban hành: 30/08/2004

Ngày có hiệu lực: 01/01/2005

Pháp lệnh 21/2004/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo

Ngày ban hành: 12/07/2004

Ngày có hiệu lực: 15/11/2004

Pháp lệnh 20/2004/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh về việc Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày ban hành: 12/05/2004

Ngày có hiệu lực: 01/01/2004