Loại văn bản: Nghị định có : 3235 văn bản

Nghị định 30/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày ban hành: 17/03/2015

Ngày có hiệu lực: 05/05/2015

Nghị định 29/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Ngày ban hành: 15/03/2015

Ngày có hiệu lực: 01/05/2015

Nghị định 28/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 12/03/2015

Ngày có hiệu lực: 01/05/2015

Nghị định 27/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"

Ngày ban hành: 10/03/2015

Ngày có hiệu lực: 25/04/2015

Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Ngày ban hành: 09/03/2015

Ngày có hiệu lực: 01/05/2015

Nghị định 24/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Ngày ban hành: 27/02/2015

Ngày có hiệu lực: 01/05/2015

Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Ngày ban hành: 16/02/2015

Ngày có hiệu lực: 10/04/2015

Nghị định 22/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Ngày ban hành: 16/02/2015

Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

Nghị định 21/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

Ngày ban hành: 14/02/2015

Ngày có hiệu lực: 15/04/2015

Nghị định 20/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 14/02/2015

Ngày có hiệu lực: 01/04/2015