• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/01/2003
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2003
Hiệp định về hợp tác kinh tế văn hoá giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2003
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 09/01/2003
Loại văn bản Hiệp định Ngày có hiệu lực 09/01/2003
Cơ quan ban hành   Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực