Loại văn bản: Hiệp ước, Năm 1945 đến 1950 có : 0 văn bản