Loại văn bản: Hiệp ước, Năm 1961 đến 1970 có : 0 văn bản