Loại văn bản: Văn bản hợp nhất, Năm 1961 đến 1970 có : 0 văn bản