Loại văn bản: Hiệp ước, Năm 1971 đến 1980 có : 0 văn bản