Loại văn bản: Văn bản hợp nhất, Năm 1971 đến 1980 có : 0 văn bản