Loại văn bản: Hiệp ước, Năm 1981 đến 1990 có : 0 văn bản